ติดต่อเรา

ช่องทางในการติดต่อ

โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย

107 หมู่ที่ 11

ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 Tel. 0899535883

paaordonchai@gmail.com

107 หมู่ที่ 11

ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ระดับที่เปิดสอน UTC+07:00

 
โรงเรียนบ้านป่าอ้อดอนชัย

107 หมู่ที่ 11
ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 1

0899535883

paaordonchai@gmail.com

Follow Us
Link อื่นๆ
เว็บไซต์อื่นๆ
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© บ้านป่าอ้อดอนชัย. All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon